25. mar. 2011

Seks veier til det gode liv


1. Å høre det positive - fremfor det negative

2. Å legge merke til det som blir gjort - i stedet for
det som må gjøres

3. Å huske de gode stundene - ikke lagre de onde

4. Å gi omsorg - ikke bare vente å få

5. Å le av bagateller - ikke gremmes over dem

6. Å fremelske hverandre. Livet er kort,
la oss ta vare på hverandre
Disse gode ord har jeg lånt fra bloggen Leve Livet,
som skrives av Kristin, om hennes hverdag med MS.


post signature

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...